X/6 (alt. VI/3-5) (1:40 000 M.D.R. 652 Bulgaria)
MapaSOFIYA-KREMIKOVTSI 1944400 dpidetails