WBRIN Mappa #szczegulna #Woiewodztw #Brzeskiego Kuiawskiego #y Inowrocławskiego (1:225 000 K. de Perthées, szczegółowe mapy województw)
MapaMappa Szczegulna Woiewodztwa Brzeskiego Kuiawskiego y InowrocławskiegoA Detailed Map of the Voivodships of Brześć Kujawski and of Inowrocław 1785300 dpidetails