V 29 (alt. A22±B50) Zabłocie (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaZABŁOCIE 1921600 dpidetails