V 24 (alt. A22±B46) Lucyn (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaLUCYN 1921600 dpidetails
MapaLucyn 1923600 dpidetails
MapaLUCYN 1923300 dpidetails
MapaLUCYN 1923600 dpidetails