VI 26 (alt. A23±B47/8) Maksiutyna (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaMAKSIUTYNA 1921600 dpidetails