VI 26 (alt. A23±B47/8) Maksiutyna (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski - w cięciu rosyjskim /ca 1919 - 1923/)
MapaMAKSIUTYNA 1921600 dpidetails