VI 25 (alt. A23±B47) Siebież (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaSIEBIEŻ 1921600 dpidetails