VII 22 (alt. A24±B44) Wyszki (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaVII-22 WYSZKI 1921300 dpidetails
MapaVII-22 WYSZKI 1921600 dpidetails
Mapa(VII-22) WYSZKI 1922600 dpidetails