VII 22 (alt. A24±B44) Wyszki (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski - w cięciu rosyjskim /ca 1919 - 1923/)
MapaWYSZKI 1921300 dpidetails
MapaWYSZKI 1921600 dpidetails
Mapa(VII-22) WYSZKI 1922600 dpidetails