VII 21 (alt. A24±B43) Kołup (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaVII-21 (A24 B43) KOŁUP 1921300 dpidetails
MapaVII-21 (A24 B43) KOŁUP 1921600 dpidetails
MapaKOLUP 1923600 dpidetails
MapaKOLUP 1923600 dpidetails