VII 21 (alt. A24±B43) Kołup (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski - w cięciu rosyjskim /ca 1919 - 1923/)
Mapa(A24 B43) KOŁUP 1921300 dpidetails
Mapa(A24 B43) KOŁUP 1921600 dpidetails
MapaKOLUP 1923600 dpidetails
MapaKOLUP 1923600 dpidetails