VIII 24 (alt. A25±B46) Dryssa (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaDryssa 1923600 dpidetails
MapaDRYSSA 1923300 dpidetails