VIII 23 (alt. A25±B45) Druja (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaDruja 1923600 dpidetails
MapaDRUJA 1923300 dpidetails