VIII 22 (alt. A25±B44) Krasław (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski -przedruki map zaborczych w cięciu rosyjskim)
MapaA25 B44 KRASLAW 1923300 dpidetails
MapaA25 B44 KRASLAW 1923600 dpidetails