R53 Q51 Warszawa – Tomaszów (1:300 000 Ubersichtskarte von Mitteleuropa+rozszerzenie - arkusze łączone zestaw 1)
MapaWschodnia część Królestwa PolskiegoEastern part of the Kingdom of Poland 300 dpidetails
MapaWarszawa - Brest-Litowsk - Radom - Lublin - Kielce - Tomaszów 0300 dpidetails
arkusz łączny z 6 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 6 standard sheets
MapaWarszawa - Brest-Litowsk - Radom - Lublin - Kielce - Tomaszów 1914600 dpidetails
MapaWarszawa, Brest-Litowsk, Radom, Lublin, Kielze, Tomaszow (3) 1915600 dpidetails
MapaWarszawa - Brest-Litowsk - Radom - Lublin - Kielce - Tomaszów ±1915600 dpidetails
MapaWarszawa - Brest-Litowsk - Radom - Lublin - Kielce - Tomaszów 1916600 dpidetails