P54 S40 (alt. A54 B40) Kołomyja (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, wyd. konspiracyjne i emigracyjne /1941 - 1944/)
MapaKOŁOMYJA 1942600 dpidetails
MapaKOŁOMYJA 1942600 dpidetails