P51 S28 B (alt. 5128 B) UJSOŁY (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaUJSOŁY 1939400 dpidetails