P50 S42 (alt. A50 B42) Podwołóczyska (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, wyd. konspiracyjne i emigracyjne /1941 - 1944/)
MapaPODWOŁOCZYSKA 1943600 dpidetails