P50 S39 (alt. A50 B39) Przemyślany (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, wyd. konspiracyjne i emigracyjne /1941 - 1944/)
MapaPRZEMYŚLANY 1942600 dpidetails