P48 S31 D (alt. 4831 D) BRZESKO NOWE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 1935600 dpidetails