P48 S30 (alt. A48 B30) Kraków (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski /1924 - 1939/)
MapaKRAKÓWKraków 1921400 dpidetails
MapaKRAKÓW 1921600 dpidetails
MapaKRAKÓWKraków 1925600 dpidetails
MapaKRAKÓWKraków 1925300 dpidetails
MapaKRAKÓW 1925600 dpidetails
MapaKRAKÓWKraków 1933300 dpidetails
MapaKRAKÓWKraków 1933600 dpidetails
MapaKRAKÓWKraków 1934300 dpidetails
MapaKRAKÓWKraków 1934600 dpidetails
MapaKRAKÓW (2)Kraków 1934300 dpidetails
MapaKRAKÓW (2)Kraków 1934600 dpidetails
MapaKRAKÓW [brak koloru]Kraków 1934600 dpidetails
MapaKRAKÓWKraków 1934600 dpidetails
MapaKRAKÓW 1934600 dpidetails
MapaKRAKÓW 1934600 dpidetails
MapaKRAKÓW [podklad pantograwiurowy] 1934600 dpidetails
MapaKRAKÓWKraków 1939300 dpidetails
MapaKRAKÓWKraków 1939600 dpidetails
MapaKRAKÓWKraków 1939600 dpidetails
MapaKRAKÓW 1939600 dpidetails
MapaKRAKÓW [akcept] /druk dwubarwny/ 1939600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikKRAKÓW - akcept (verso)1939details
MapaKRAKÓW /druk dwubarwny/ 1939600 dpidetails