P48 S28 B (alt. 4828 B) MYSŁOWICE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaMYSŁOWICE 1933600 dpidetails
MapaMYSŁOWICE [ark. korekcyjny] 1933600 dpidetails