P47 S34 I (alt. 4734 I) WOLA ZARCZYCKA (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaWOLA ZARCZYCKA 1938400 dpidetails
MapaWOLA ZARCZYCKA [akcept + korekta] 1938600 dpidetails
MapaWOLA ZARCZYCKA [akcept + korekta, verso] 1938600 dpidetails