P44 S28 F (alt. 4428 F) WIEWIEC (WEHLAR) (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaWIEWIEC 1933600 dpidetails
MapaWIEWIEC 1933600 dpidetails
MapaWIEWIEC 1933600 dpidetails
MapaWiewiec [Merkblatt] 1940600 dpidetails
MapaWehlar (Wiewiec)Wiewiec 1944300 dpidetails