P43 S26 (alt. A43 B26) Kępno (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, wyd. konspiracyjne i emigracyjne /1941 - 1944/)
MapaKĘPNO 1942600 dpidetails
MapaKĘPNO 1942600 dpidetails