P42 S29 C (alt. 4229 C) GAŁKÓW (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 1931400 dpidetails
MapaGalkowGałków 1940400 dpidetails
MapaGalkow 1940600 dpidetails
MapaGalkow 1940600 dpidetails
MapaGalkow 1943600 dpidetails
MapaGalkowGałków 1944300 dpidetails
MapaGalkow 1944600 dpidetails