P42 S26 D (alt. 4226 D) SIEROSZEWICE NOWE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaSIEROSZOWICE NOWE 1933600 dpidetails