P41 S27 G (alt. 4127 G) KOŚMINEK (KOSHMINEK) (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaKoschminekKośminek 1940300 dpidetails
MapaKosminek [Merkblatt] 1941600 dpidetails
MapaKoschminekKośminek 1944400 dpidetails
MapaKoschminek 1944600 dpidetails
MapaKoschminek 1944600 dpidetails