P41 S23 D (alt. 4123 D) ŚWIĘCIECHOWA (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaSIECIECHOWA 1933400 dpidetails