P41 S23 (alt. A41 B23) Leszno (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, wyd. konspiracyjne i emigracyjne /1941 - 1944/)
MapaLESZNO 1942600 dpidetails