P39 S25 (alt. A39 B25) Września (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski /1924 - 1939/)
MapaWrześniaWrześnia 1921600 dpidetails
MapaWrześnia 1921600 dpidetails
MapaWRZEŚNIAWrześnia 1924300 dpidetails
MapaWRZEŚNIAWrześnia 1924600 dpidetails
Mapa(302) Września 1924600 dpidetails
Mapa Września 1924600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikWrześnia (verso)1924details
MapaWRZEŚNIAWrześnia 1935300 dpidetails
MapaWRZEŚNIAWrześnia 1935600 dpidetails
MapaWRZEŚNIA 1935600 dpidetails
MapaWRZEŚNIA 1935600 dpidetails
MapaWRZEŚNIA 1935600 dpidetails