P39 S24 I (alt. 3924 I) PŁAWCE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaPŁAWCE [akcept] 1933600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
ZałącznikP39-S24-I PLAWCE - akcept (verso)1933details