P39 S23 A (alt. 3923 A) DUSZNIKI (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaDUSZNIKI 1936600 dpidetails