P39 S21 (alt. A39 B21) Międzyrzecz (Meseritz) (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, wyd. konspiracyjne i emigracyjne /1941 - 1944/)
MapaMIĘDZYRZECZ (MESERITZ) 1942600 dpidetails