P37 S24 C (alt. 3724 C) GOŁANCZ (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaGOŁANCZ 1934400 dpidetails