P36 S33 D (alt. 3633 D) Olszewka (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa- ±1933300 dpidetails