P36 S27 A (alt. 3627 A) UNISŁAW (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaUNISŁAW 1932600 dpidetails