P34 S43 D (alt. 3443 D) SINIAWSKA SŁOBODA (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaSINIAWSKA SŁOBODA 1935600 dpidetails