P34 S37 I (alt. 3437 I) NIEMIEJSZE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaNIEMIEJSZE 1931400 dpidetails