P33 S41 A (alt. 3341 A) MIERGIŃCE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaMERGIŃCE 1938400 dpidetails