P33 S31 (alt. A33 B31) Allenstein (Olsztyn) (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski, wyd. konspiracyjne i emigracyjne /1941 - 1944/)
MapaALLENSTEIN (Olsztyn) 1943600 dpidetails
MapaALLENSTEIN (Olsztyn) 1943300 dpidetails
Mapa(134) ALLENSTEIN (Olsztyn) 1943600 dpidetails