P33 S26 A (alt. 3326 A) WIELE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaWIELE 1934400 dpidetails
MapaWIELE [ark. korekcyjny, II korekta] 1934400 dpidetails
MapaWIELE (2) 1934600 dpidetails