P32 S43 D (alt. 3243 D) SAKOWSZCZYZNA (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa- 1932400 dpidetails
MapaSAKOWSZCZYZNA 1934600 dpidetails