P32 S43 A (alt. 3243 A) ZABRZEZIE (ZABRZEŹ) (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa- 1932400 dpidetails
MapaZABRZEZIE 1934600 dpidetails