P32 S40 (alt. A32 B40) Ejszyszki (1:100 000 WIG - Mapa Taktyczna Polski /1924 - 1939/)
Mapa(XV-18) EJSZYSZKIEišiškės 1926300 dpidetails
Mapa(XV-18) EJSZYSZKIEišiškės 1926600 dpidetails
Mapa(XV-18) EJSZYSZKI (kopia) 1926600 dpidetails
MapaEJSZYSZKI 1926600 dpidetails
MapaEJSZYSZKIEišiškės 1930200 dpidetails
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlasie Digital Library
MapaEJSZYSZKIEišiškės 1930600 dpidetails