P32 S39 C (alt. 3239 C) KOLEŚNIKI WIDZIENIAŃCE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 1933400 dpidetails