P32 S26 E (alt. 3226 E) WIELKI KLIŃCZ (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaWIELKI KLINCZ 1932600 dpidetails
MapaWIELKI KLINCZ 1935400 dpidetails
MapaWIELKI KLINCZ 1937300 dpidetails
MapaWIELKI KLINCZ (2) 1937600 dpidetails