P31 S44 G (alt. 3144 G) MOŁODECZNO (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaMOŁODECZNO 1934400 dpidetails