P31 S41 C (alt. 3141 C) MUROWANA-OSZMIANKA (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaMUROWANA-OSZMIANKA 1932400 dpidetails