P30 S43 H (alt. 3043 H) WOJSTOM (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 400 dpidetails