P30 S43 A (alt. 3043 A) ZENOWISZKI (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 400 dpidetails