P30 S42 C (alt. 3042 C) SOKOŁOJCIE (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
Mapa 400 dpidetails
MapaSOKOŁOJCIE 1932400 dpidetails