P29 S42 I (alt. 2942 I) NIESTANISZKI (1:25 000 WIG - Mapa Szczegółowa Polski /1929 - 1939/)
MapaNIESTANISZKI 1932400 dpidetails